Записи за 08.11.2019

Абидео

Японская вещательная компания NHK выступила вот с таким пассажем давеча: Откр. Komusubi Kuma honō to jūryō waka Motoharu warufuzake dōga tōkō de chūi e sumou kyōkai 2019/11/8 0:26 Оozumou no komusubi Kuma honō to jūryō no waka Motoharu ga warufuzake no ikkan de nenchaku tēpu nado de shibara reta otagai no yōsu o satsuei shita […]